top of page

 WORKSHOPS SOCIAL SKILLS 

 Respectvolle communicatie en samenwerkings vaardigheden 

 Luistervaardigheid en inlevingsvermogen 

 Stressmanagement en mentaal welzijn 

 Conflictoplossing en bemiddeling 

 Leiderschap en teambuilding 

 Mediawijsheid en online gedrag 

 Diversiteit en inclusie 

 Emotionele intelligentie 

 Besluitvorming en kritisch denken 

 Veerkracht en Empowerment 

 WHAT TO EXPECT 

Met onze expertise in sociale psychologie begeleiden wij individuen en groepen om positieve relaties op te bouwen, stress te verminderen en persoonlijke groei te bevorderen.

 

Wij bieden workshops en trainingen gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het bevorderen van welzijn en persoonlijke ontwikkeling voor scholen en organisaties. Onze diensten omvatten op maat gemaakte workshops voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs, evenals trainingen voor bedrijven en non-profitorganisaties. Ons doel is om effectieve communicatievaardigheden, empathie en samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen om bij te dragen aan een inclusieve en ondersteunende leer- en werkomgeving. 

Dit doen wij door tijdens de workshop tools en inzichten mee te geven over het volgende:

 • Presenteren met zelfvertrouwen: Het ontwikkelen van vaardigheden om jezelf effectief te presenteren en je stem te laten horen, zelfs in uitdagende situaties.

 • Empathisch luisteren en begrip tonen: Het versterken van de vaardigheid om naar anderen te luisteren, empathie te tonen en verschillende perspectieven te begrijpen.

 • Stressmanagement en emotionele balans: Het aanleren van strategieën om stress te beheersen, veerkracht op te bouwen en een gezonde emotionele balans te behouden, vooral in sociale interacties, zoals bij het omgaan met groepsdruk of pesten.

 • Effectieve conflictoplossing en vreedzame bemiddeling: Het ontwikkelen van vaardigheden om conflicten op te lossen op een constructieve manier en vreedzame oplossingen te vinden door middel van bemiddeling, inclusief situaties waar groepsdruk en pesten een rol spelen.

 • Leiderschapsontwikkeling en samenwerking: Het stimuleren van leiderschapskwaliteiten en het begrijpen van effectieve samenwerking binnen groepen, met nadruk op gelijkwaardigheid en respect.

 • Bewust gebruik van media en online gedrag: Het vergroten van bewustzijn over het gebruik van media, het bevorderen van verantwoord online gedrag en het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden met betrekking tot digitale informatie.

 • Waardering voor diversiteit en inclusie: Het bevorderen van begrip en respect voor diversiteit in al zijn vormen en het creëren van een inclusieve omgeving waarin alle individuen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen.

 • Ontwikkeling van emotionele intelligentie en zelfbeheersing: Het vergroten van het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en beheren, en het bevorderen van empathie en zelfbewustzijn in sociale situaties.

 • Kritisch denken en besluitvorming: Het aanmoedigen van kritisch denken bij het evalueren van informatie, het nemen van weloverwogen beslissingen en het identificeren van mogelijke consequenties van acties.

 • Het versterken van veerkracht en persoonlijke groei: Het bevorderen van veerkracht om te kunnen omgaan met uitdagingen, tegenslagen en veranderingen, en het stimuleren van zelfvertrouwen en persoonlijke groei als individu binnen een sociale context.

Deze workshop wordt gegeven door Ricardo, gespecialiseerd in sociale psychologie. Zijn culturele achtergrond als artiest, maatschappelijke betrokkenheid en holistische benadering van persoonlijke ontwikkeling maken Ricardo een waardevolle bron voor zowel scholen, organisaties als jongeren. Hij brengt een unieke mix van empowerment en zelfontwikkeling in elke sessie, waardoor deelnemers niet alleen sociale vaardigheden ontwikkelen, maar ook zelfvertrouwen opbouwen en hun creatieve potentieel ontdekken. Ricardo's workshops stimuleren een omgeving van inclusie, begrip en groei, waarin zowel jongeren als professionals waardevolle vaardigheden en inzichten kunnen verwerven. Zijn passie voor empowerment en de bevordering van positieve relaties maakt elke workshop tot een inspirerende en impactvolle ervaring voor iedereen die ernaar streeft om zichzelf en anderen te begrijpen en te versterken.

Normaal tarief:

Een workshop kost 111 euro per uur excl. BTW & reiskosten.
(BTW Vrijgesteld indien doelgroep minderjarigen betreft onder 21 jaar i.v.m. cultureel onderwijs) 

 

Speciaal tarief:

Een workshop kost 99 euro per uur vanaf 3 workshops op dezelfde dag en bij een 2-daags workshop programma van min. 3 uur op dezelfde dag slechts 88 euro per uur. 

 

 

Het doel van een social skills workshop is om essentiële vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor effectieve sociale interactie en communicatie. Deze workshops richten zich vaak op het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden en het bevorderen van welzijn.

Doelstelling per thema:

 1. Respectvolle Communicatie en Samenwerkingsvaardigheden:

  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor respectvolle en effectieve communicatie in diverse situaties.

  • Bevorderen van samenwerkingsvaardigheden voor constructieve bijdragen aan groepen en teams.

 2. Luistervaardigheid en Inlevingsvermogen:

  • Verbeteren van luistervaardigheden om beter te begrijpen wat anderen communiceren.

  • Ontwikkelen van inlevingsvermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen.

 3. Stressmanagement en Mentaal Welzijn:

  • Leren omgaan met stress en bevorderen van algemeen mentaal welzijn.

  • Aanleren van technieken voor zelfzorg en stressvermindering.

 4. Conflictoplossing en Bemiddeling:

  • Ontwikkelen van vaardigheden voor het oplossen van conflicten op een constructieve manier.

  • Bevorderen van bemiddelingsvaardigheden om conflicten tussen anderen te helpen oplossen.

 5. Leiderschap en Teambuilding:

  • Stimuleren van leiderschapsvaardigheden en begrip van effectieve teamdynamiek.

  • Bevorderen van samenwerking en het creëren van een positieve teamcultuur.

 6. Mediawijsheid en Online Gedrag:

  • Vergroten van bewustzijn over de impact van media op individuen en samenlevingen.

  • Ontwikkelen van kritische vaardigheden om media-inhoud te evalueren en verantwoord online gedrag te tonen.

 7. Diversiteit en Inclusie:

  • Bevorderen van begrip en respect voor diversiteit in alle vormen.

  • Creëren van een inclusieve omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

 8. Emotionele Intelligentie:

  • Ontwikkelen van het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en beheren.

  • Bevorderen van empathie en emotioneel bewustzijn.

 9. Besluitvorming en Kritisch Denken:

  • Aanmoedigen van kritisch denken bij het nemen van beslissingen.

  • Ontwikkelen van vaardigheden voor weloverwogen besluitvorming.

 10. Veerkracht en Empowerment:

  • Bevorderen van veerkracht om beter om te gaan met uitdagingen en tegenslagen.

  • Versterken van zelfvertrouwen en het gevoel van persoonlijke empowerment.

 
 

bottom of page