top of page
Soul Community start rechtzaak tegen Gemeente Venray
stock-photo-statue-of-lady-justice-on.png

Eigenaren Izelina en Ricardo eisen nog altijd gerechtigheid van de Gemeente Venray inzake de waarheid over de feitelijke omstandigheden en de aansprakelijkheid van de Gemeente Venray met betrekking tot valse persberichten over de sluiting op 19 december 2021 i.v.m. de coronamaatregelen en een dwangsom die nooit is gegeven gezien de communicatie namens de Gemeente Venray hierover naar derden. Dit in het kader van een lopend hoger beroep tegen diens voormalige verhuurder Suyderland als ook om het publieke beeld over Soul Community te herstellen. 


Op 19-12-2021 heeft de BOA namens de Gemeente Venray de bedrijfsruimte van Soul Community gesloten tijdens een besloten bijeenkomst “Ken je recht” georganiseerd door Gewoon Puur i.s.m. Stichting PowerBoost, echter heeft de BOA op 21-12-2021 de bedrijfsruimte alweer namens Soul Community moeten openen omdat er geen rechtmatige grondslag was voor de sluiting. Op diezelfde dag heeft de Gemeente Venray een brief gestuurd naar Suyderland de verhuurder van de bedrijfsruimte van Soul Community., waarin de sluiting uit opdracht namens Gemeente Venray wordt vermeld in het proces-verbaal van de BOA. De brief over de sluiting is gebruikt in een dagvaarding van Suyderland m.b.t. geen goed huurderschap.

 

Echter, heeft de verzekeraar Melior van de Gemeente Venray later in reactie op een schadevergoeding verklaard dat er nooit opdracht is gegeven tot sluiting van het pand. Daarbij is er valse berichtgeving gepubliceerd in Peel en Maas en bij Dagblad de Limburger dat de bedrijfsruimte langer gesloten moest blijven ten tijde dat deze feitelijk alweer door de BOA geopend was. Hiernaast is er ook valse berichtgeving gepubliceerd in Dagblad de Limburger in het bericht van 21 dec 2021 dat er al eerder een dwangsom zou zijn gegeven terwijl Soul Community en diens eigenaren tot heden nog geen enkele dwangsom hebben ontvangen.

 

Deze tegenstrijdigheden tussen de communicatie van de Gemeente Venray in de media en naar Suyderland tegenover de verklaring van de verzekeraar hebben directe gevolgen voor het hoger beroep dat momenteel loopt. De communicatie over de sluiting en dwangsom hebben geleid tot de bedrijfsontruiming en winstverlies, en het winstverlies heeft zelfs geleid tot de ontruiming van de privéwoning omdat de huur niet meer kon worden betaald. Door de communicatie namens de Gemeente Venray over de sluiting en dwangsom en het daaropvolgende verlies van inkomen, was eiser tijdelijk gedwongen om elders te moeten verblijven met diens gezin.

 

Enkele maanden later heeft de burgemeester van de Gemeente Venray urgentie bij Wonen Limburg bemiddeld als ook The B gratis aangeboden voor een bepaalde periode als bedrijfsruimte naar aanleiding van een gesprek op 1 maart 2023 bij het kantoor van de burgemeester om de omstandigheden rondom 19 december 2021 samen af te ronden, echter werd er ondanks het enorme winstverlies als resultaat van de communicatie over de sluiting en dwangsom geen enkele schadevergoeding gegeven. De financiële schade alleen bedraagt al meer dan 50.000 euro.

 

Soul Community heeft alles in het werk gesteld om de kwestie buiten rechte op te lossen, maar de Gemeente Venray heeft het tot heden nagelaten om haar aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te nemen voor diens valse berichtgeving en alle gevolgen die daaruit voort zijn gevloeid, zelfs al stelt de verzekeraar van de Gemeente dat zij wel aansprakelijk zouden zijn indien de eerdere persberichtgeving onjuist was.

 

Soul Community blijft strijden voor gerechtigheid en hoopt dat het kort geding bij de Rechtbank zal leiden tot helderheid en rechtvaardigheid in deze zaak met aanzienlijke juridische en financiële gevolgen.  Het kort geding vind plaats op maandag 28 augustus om 13:30 bij Rechtbank Roermond. Op vrijdag 11 augustus is de dagvaarding van Soul Community betekend aangeleverd bij de Gemeente Venray door een gerechtsdeurwaarder. Onderaan dit artikel staat een publieke versie van deze dagvaarding beschikbaar.

Izelina en Ricardo worden nu nog wellicht gezien als recalcitrant, maar deze eigenschap getuigt juist van hun sterke vastberadenheid, unieke kracht, authentieke persoonlijkheid en onafhankelijke geest. Zij vormen een bron van inspiratie en kracht voor anderen om zich niet te laten beperken door conventionele normen en verwachtingen door hun moed te tonen om eigen afwijkende maar toch zeer weloverwogen standpunten in te nemen en die feitelijk te onderbouwen, wat leidt tot innovatieve oplossingen en een frisse kijk op zaken om grenzen te verleggen en de status quo te hervormen. Samen zijn ze onverzettelijk en vastberaden zelfs in het aangezicht van alle mogelijke weerstand, met als doel nieuwe mogelijkheden te ontdekken om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

 

In feite zijn zij een van de ware pioniers uit deze tijd, die vanuit hun verfrissende energie anderen blijven aansporen om hun eigen creatieve potentieel te omarmen en bevorderen daarmee een cultuur van creativiteit en vooruitgang. Wat dat betreft zijn ze ware vernieuwers met een positieve impact op hun omgeving. Sinds februari geven ze alweer les op hun nieuwe locatie, namelijk bij sporthal de Wetteling. Hier vinden ook alle jongerenactiviteiten plaats die zij vanuit Stichting PowerBoost vormgeven voor kwetsbare jongeren totdat The B eindelijk tot hun beschikking staat zoals eerder aangeboden door de Burgemeester en Wethouder.

Wil je Soul Community helpen in deze strijd tegen onrecht?
Dat kan met een kleine bijdrage via GoFundMe*
Advocaten die willen helpen kunnen contact opnemen via: info@soulcommunity.nl
Klik hier om de betekende dagvaarding te lezen.

Updates:


Update 30-8-2023
*Tijdelijk niet doneren via GoFundMe! Gebruik alleen deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=5Lf4X3pRzxuASY3NijXK6CPoRt1nQv4W

Een anoniem ambtenaar van de Gemeente Venray heeft in reactie op onze dagvaarding via deurwaarder Flanderijn zonder aankondiging beslag laten leggen op een privé rekening van ons voor een aantal gemeentelijke heffingen uit 2019 t/m 2022. Ivm de situatie was hier in november 2022 al telefonisch vrijstelling voor gegeven. Helaas is dit daarna niet meer per mail bevestigd, hierna hebben wij hier 9 maanden lang niks over ontvangen. Tot nu, een anoniem ambtenaar als reactie op onze dagvaarding besloten heeft om voor diezelfde kosten ineens onaangekondigd beslag te laten leggen op 1 van onze rekeningen. Aangezien dit hetzelfde rekening nummer is waar de GoFundMe donaties aan gekoppeld zijn vragen we iederen die ons wilt steunen tijdelijk gebruik te maken van de link hierboven.

Gelukkig hebben wij al wel een nieuwe datum voor de zitting.

De rechtzaak is verplaatst naar woensdag 1 november 2023 om 13:30u

To be continued...


Update 28-8-2023
De rechtzaak is uitgesteld en wordt verplaatst! Waarom? Een advocaat heeft om uitstel gevraagd in het belang van de Gemeente Venray. Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter dit verzoek om uitstel toegekent. De rechtzaak die vandaag gepland stond gaat hierom niet door en er zal een nieuwe datum worden toegewezen.

De advocaat heeft dit kunnen doen zonder enig aantoonbare machtiging waaruit blijkt namens wie de advocaat gemachtigd is en of diegene ook een bevoegd medewerker is die als gemachtigde vanuit het bestuursorgaan van de Gemeente Venray een derde de Gemeente Venray mag laten vertegenwoordigen.

De reden dat ik om de machtiging vraag is omdat het publiekelijk rechtspersoon Gemeente Venray geen wilsverklaring noch machtiging kan geven. Dat kan enkel door een mens gedaan worden die dat vanuit hun persoon in functie doet. Gezien aan het geven van de machtiging ook verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verbonden zit, kiest een publiekelijk rechtspersoon er vaak tegen de wet voor om die machtiging via niet getekende mandaten of mondelinge toezegging te doen. Dit voorkomt namelijk alle civiele als ook strafrechtelijke gevolgen in het geval er valsheid in geschrifte plaatsvind in de geleverde communicatie.

Aangezien wij weten dat niet heel de Gemeente Venray noch al haar medewerkers betrokken zijn bij het strafbare gedrag waar slechts enkele van haar medewerkers voor verantwoordelijk zijn, stellen wij heel specifiek de vraag volgens Art 21 rv: Wie is diegene die de advocaat heeft gemachtigd. De voorzieningenrechter zal dat t.z.t. helaas pas op zitting inhoudelijk beoordelen, anders was het verzoek om uitstel nietig geweest en had de zitting vandaag alsnog kunnen doorgaan. Mja het zij zo, eindgoed al goed. Dat ze om uitstel zouden vragen was te voorzien, het blijft een kwestie van geduld en volhouden.Delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.

Tijd dat de waarheid zegeviert!
777
 

bottom of page